Podmínky pobytu

 

Podmínky pobytu

Vážení hosté,
je ve Vašem zájmu dozvědět se před nástupem, na co máte nárok, co od nás a od pronajimatele objektu můžete očekávat a požadovat a také co my očekáváme od Vás. Doporučujeme Vám - věnujte pozornost následujícím "Podmínkám pobytu".ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

PROSÍME! V chatě se přezouvá, přivezte si, prosím, vhodnou domácí obuv.

Při zjištění nedodržení nebude vrácená vratná kauce !

Voda je užitková, pitnou vodu si převezte balenou.

Smluvní vztah mezi pronajímatelem a zákazníkem vzniká na základě potvrzené objednávky pobytu a úhrady rezervačního poplatku zákazníkem.
Smluvní vztah může být uzavřen jen s osobou starší 18 let. Osoby mladší 18 let mohou využívat těchto služeb pouze prostřednictvím osob starších 18 let.
Za závazky dalších osob zúčastněných na rekreačním pobytu odpovídá zákazník, který pobyt objednal formou závazné objednávky pobytu a uzavřel smluvní vztah.
Pronajímatel se zavazuje, že získaná osobní data od zákazníků a ubytovatelů použije pouze pro interní účely sloužící ke zprostředkování pobytů.OBJEDNÁVKY POBYTU:

Závazná objednávka pobytu má písemnou formu (rezervace ubytování). V objednávce zákazník uvede termín, celkový počet osob, způsob platby a kontaktní údaje. Tuto objednávku zákazník odešle pronajímateli. Před odesláním objednávky je vyžadován souhlas zákazníka s těmito obchodními podmínkami - bez tohoto souhlasu nebude objednávka přijata.

V případě, že je požadovaný termín v daném objektu volný, zašle pronajímatel zákazníkovi potvrzení objednávky pobytu, ve kterém sdělí přesné platební podmínky. Zákazník do 5 pracovních dnů uhradí rezervační poplatek 2000 Kč, který je částí poplatku za pobyt. Po uhrazení rezervačního poplatku je Váš termín rezervován. Potvrzení termínu pobytu Vám bude zasláno na Váš e-mail. Rezervační poplatek platí klient z České republiky v Kč na účet pronajímatele (č.ú. bude zděleno v potvrzení emailem).Storno objednávky: při zrušení pobytu po zaplacení zálohy bude na váš účet vráceno 1500,- Kč ze zálohy (500 Kč propadá pronajímateli), pokud bude pobyt zrušen méně jak 14 dní před dnem nástupu, propadá záloha v plné výši 2000,- Kč pronajímateli.DÉLKA, CENY A ÚHRADY POBYTU:Pobyty jsou obvykle týdenní. Převzetí objektu je v den nástupu obvykle v pátek mezi 16 až 18 hod., ukončení pobytu a předání objektu proběhne v poslední den pronájmu do 14.00 hodin, pokud není mezi zákazníkem a pronajímatelem dohodnuto jinak. Víkendové pobyty nebo změny času nástupu či ukončení možné po dohodě s pronajímatelem.Víkendová cena (pátek - neděle) je uvedena v ceníku
Ceny týdenního pobytu jsou uvedeny v ceníku

Cena zahrnuje:
spotřebu elektrické energie do 50 kWh (vyšší spotřeba zpoplatněna 6 Kč/kWh a uhrazena na konci pobytu)
základní množství topného dříví (vyšší spotřeba zpoplatněna)
lůžkoviny (ručníky si hosté přivezou s sebou+přezůvky)Pojištění: objednaný pobyt využívají hosté na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození, zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku 3. osoby), za odcizení zavazadel nebo majetku hostů po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme.

Vratná kauce: při zahájení pobytu se vybírá vratná kauce 1500 Kč. V případě doplácení elektriky se částka odečte z kauce.

V případě poruchy zařízení informují hosté o poruše pronajimatele, aby mohla být v co nejkratší době odstraněna. Způsobí-li hosté pronajimateli škodu, jsou povinni ji pronajimateli ohlásit a dohodnout s ním její úhradu.POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA: PROSÍME! V chatě se přezouvá, přivezte si, prosím, vhodnou domácí obuv.
V chatě je zákaz kouření, pro kouření jsou určeny venkovní prostory.
V kamnech je možné zatopit pouze suchým dřívím.Do úplného vyhasnutí ohně je nutné sledovat kamna z důvodu nebezpečí požáru. Po použití vyklidit popel a vyčistit kamna.
Zákazník (nájemce) je povinen svým počínáním předcházet nebezpečí poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru, a to po celou dobu pobytu (nájmu).
Z bezpečnostních důvodů zákazník nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.Vyvarovat se činnosti, která by nadměrně obtěžovala okolí, činnosti které odporují dobrým mravům, dodržovat noční klid (od 22.00 hod.).

Provést základní úklid před předáním chaty pronajímateli (tzn. odnést odpadky, vyčistit kamna, umýt nádobí, svléct povlečení z použitých postelí, zamést a vytřít).
Nedodržení smluvních podmínek ze stran nájemce může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady!

Odpadky se odváží  do kontejnerů v Pňovanech, které jsou pro chataře umístěny vedle Obecního úřadu. Vzdálenost přibližně 3 km.
Se všemi problémy, požadavky apod. se obracejte na číslo 739501143.POVINNOSTI PRONAJÍMATELE:Umožnit nájemci využití objektu po dobu sjednanou: parkování u chaty, venkovní sezení se stolem a židlemi, venkovní krb. Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s obsluhou objektu.Pronajímatel je povinen poskytnout vše, co zahrnuje cena pobytu. Pokud vznikne ze stran nabízeného objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek nájemce, má pronajímatel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil. Eventuálně dle situace poskytl přiměřenou slevu z pobytu úměrně danému stavu.